Rakennusliiton osasto 236 Kangasala

 

Osastomme on perustettu vuonna 1945. Jäsenmäärämme on ollut reippaassa nousussa viimeiset viisi vuotta. Lisäksi Ylöjärven osasto 237 lopetti toimintansa ja yhdistyi meihin. Nykyään jäseniä on hieman alle 500.

Olemme aktiivisesti pyrkineet järjestämään toimintaa jäsenten saamiseksi yhteen. Kevään pilkkikisat, kesän kesäteatteri esitys sekä jo perinteeksi muodostunut saunailta Vahderpäässä ovat koonneet kangasalalaisia rakentajia yhteen. Nuorisotoimintaan panostamme erityisesti.

Yhteistyö PIRKON Kangasalan toimipisteen rakennuslinjan kanssa sujuu. Oppilaitoskäyntien lisäksi olemme antaneet stipendin kolmannen luokan parhaalle oppilaalle.

 

 

 

Ammattiosasto 236:n rooli jäsenten edunvalvonnan tukiorganisaationa

Rakentajat kuuluvat Rakennusliittoon perusyhdistyksemme eli ammattiosastomme kautta. Vuoden 2009 lopulla Rakennusliittoon kuuluvia ammattiosastoja oli yhteensä 340. Pienimmät ammattiosastot ovat alle 20-jäsenisiä ja suurimmat yli 2000-jäsenisiä.

1) Sääntöjen mukainen tarkoitus ja tehtävä

Osaston tarkoituksena ja tehtävänä on koota paikkakunnan rakentajat liiton jäsenyyteen, sekä toimia näiden ja liiton sääntöjen, sekä liittokokousten päätösten mukaisesti jäsentensä taloudellisen ja henkisen tason kohottamiseksi.

2)Tarkoituksen toteuttamiseksi osasto:

a) Valvoo toimintapiirissään alan työehtosopimusten noudattamista ja jäsentensä oikeuksia työmarkkinoilla.

b) Toimii alan työ-ja palkkaehtojen ja sosiaalisen lainsäädännön parantamiseksi.

c) edistää jäsentensä opiskelua, ammatillista kehittymistä sekä kaikinpuolista yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä kanssakäymistä.

d) Voi osaston tarkoitusperien vaatimien menojen kattamiseksi hankkia tuloja järjestämällä asianmukaisella luvalla arpajaisia ja harjoittaa kioskitavaroiden ja painotuotteiden myyntiä sekä ylläpitää majoitus-ja ravitsemusliikettä sekä.

3)Osasto

On oikeutettu muodostamaan keskuudessaan osaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alaosastoja, joiden säännöt osaston hallitus hyväksyy.

4) Osasto

Kuuluu jäsenenä Rakennusliitto ry:n Hämeen Aluejärjestöön.

 

 

Osastomme