Vanhat kokoukset

Kevätkokous 8.3.2018 Tredu,Kangasala

 

Kokousta pidettiin viimeisen kerran Huutijärven tredulla,syksyllä kenties sitten uudessa paikassa Pikkolassa...

Tilannekatsausta piti Jukka Lindgren,tässä hänen ajatuksiaan :

Työehtosopimus neuvottelut ovat käynnissä. Neuvotteluhalukkuuta vähäistä työnantajapuolella. Ylityökielto on voimassa. Kiellon voimassaolossa vaihtelevuutta. Työaika 7-16.00.

Mahdollisesta työnseisauksesta ilmoitettava 2 viikkoa aikaisemmin. Tällä säästytään mahdollisista sakoista. Yksittäin henkilö ei voi lakkoilla.

 

Työmaalla täytetään valmiiksi lakkolaisluettelot. Luottamusmiehet hoitaa asian. Päivittäkää e-asioinnin kautta omat tiedot mm. tilitiedot. 3.4 seuraavat neuvottelut. Siihen asti siis ylityökielto.

Hämeen aluejärjestön edustajakokous Tampereella. 87 jäsentä on ilmoittautunut ennakkoon. Kesäpäivät Turussa. Varatkaa ajoissa yöpymispaikat.

Syyskuussa Oulussa ja lokakuussa Tampereella järjestökoulutuksia. Hiljainen hetki 26.4 työmailla kuolleiden muistoksi. Huomioikaa Kiilakuntoutus rakennusteollisuuden työntekijöille, Apilassa, Kangasalla.

Yhdistys muisti Olli Ilosta hänen 60-vuotispäivänään.

Lopuksi puheenjohtaja kiitti osallistujia (13 hlöä) ja päätti kokouksen.

Syyskokous Tredulla 28.11.2017

 

Kokous aloitettiin ruokailulla. Tommi Rönö aloitti kokouksen ja siirryttiin siitä sujuvasti tilannekatsaukseen,jonka piti Jukka lindgren.

Maakokoukset on pidetty jossa kerrottu ehdotuksia tulevaan työehtosopimukseen. Pienellä palkankorotuksella pyritään uuteen sopimukseen.Sopimuksen pituudesta on keskusteltu.Esillä on ollut myös sairauslomat,voisiko työnantaja jatkossa myöntää puhelimitse 1-3 päivää.Työttömyys on laskussa, hämeessä vielä n. 10% työttömiä.Tuumailtu heidän työllistymistä suoraan ilman vuokrafirmojen käyttöä.

Jukka pyysi kaikkia osallistumaan Hämeen aluejärjestön tapahtumaan 10.12 Tammelantorille, jonne siis osastommekin päätti mennä esittäytymään.

Toimintasuunnitelma pidetään pääosin ennallaan.Meripilkkireissu vaihdetaan kyyditykseen Turun kesäpäiville.Talousarvio on tiukka josta ei ole vara lipsua.

Hallitukseen tuli osittain muutoksia: Jari Luhtala jättäytyi pois taloudenhoitajan tehtävistä ja tilalle tuli Petri Haapala.Sihteerin paikasta käytiin keskustelua,paikkaa pompoteltiin usealle. Lopulta se päätyi Jari Laurilalle.

Tommi Rönö jatkaa puheenjohtajan ansiokasta uraansa. Puhetta oli hallituksen nuorentamisesta ja saimmekin sitämyöten uuden jäsenenkin.

Lopuksi jaoimme paljon puhutut ämpärit.Ämpärissä oli arpanumero jonka mukaan sai lahjakortin.Arvonnassa voitti Raimo Saarinen.

Kevätkokous 9.3.2017 Tredulla 

 

Kokous pidettiin hyväksi havaitussa opetusravintolassa. Alkupalojen jälkeen pidettiin tilannekatsausta jonka piti Lauri Lyly. Paljon oli keskustelua kilpailukykysopimuksesta. Pakkolaillahan sitä yritettiin,mutta silloin se kumoaisi työehtosopimuksen.Haasteita siis riittää eli ollaa perimmäisten asioiden äärellä.

Laurin puheiden jälkeen tuli pääruoka,jonka jälkeen myös Jukka Lindgren pääsi pitämään oman puheensa.

Jukka kertoi liiton asioiden olevan joukkuelaji,jossa jokaista tarvitaan. Uusi tessi on astunut voimaan 1.3 ja jatkuu helmikuun 2018 loppuun asti.Jäsenmaksu on pudonnut 0.05%. Eli nykyään perintäprosentti on 1,6 %. Muistakaa jäsenet tarkastaa tilinauhanne !

Työttömyykorvauksien käsittelyaika on n. kaksi viikkoa.

Tuotepuolella liikkuu paljon vuokramiehiä ja liitto onkin järjestänyt erityisen tiimiryhmän joka kiertelee paljon eri tehtaita.

Sihteeri esitti vuosikertomuksen 2016  ja käytiin läpi toiminnantarkastuskertomus sekä tilinpäätös jotka hyväksyttiin.

Lopuksi muistutettin lähestyvistä kuntavaaleista (9.4). Paikalla olevat ehdokkaat olivat :

Tommi Rönö

Harri Jouhki

Teuvo Mäki

Osaston syyskokous Kangasalan Tredulla 1.12.2016

 

Nautimme jälleen oppilaiden tekemät hyvät ruoat ennen kokousta. Tilannekatsauksen oli tullut pitämään liiton lakinainen Katja Syrjänen. Hän on toiminut 7 vuotta  lakiosastolla ja kertoi että heitä on 5 juristia yhteensä. Rakennusliitolla on siis omat juristit, eikä heillä ole tapana myydä oikeusjuttuja eteenpäin.

Tammikuun alusta on tulossa paljon muutoksia työttömille ja työssäolijoille.

Työttömyyspäivärahan kesto ehdotetaan lyhennettäväksi 500 päivästä 400 päivään. Niillä, joilla on vähemmän kuin kolme vuotta työhistoriaa ennen työttömyyttä, kesto lyhenisi 300 päivään.

Enimmäiskesto kuitenkin säilyisi 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssoloehdon täytettyään 58 vuotta. Siltä osin hallituksen muutosesityksessäkin tunnustetaan, että yli 58 vuotiaiden työllistyminen on selvästi vaikeampaa kuin nuorempien työnhakijoiden, minkä vuoksi työttömyyspäivärahakauden lyhentäminen heidän osaltaan ei olisi kohtuullista.

OMAVASTUUAIKA PITENEE KAHDELLA PÄIVÄLLÄ

Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään kahdella työpäivällä eli viidestä päivästä seitsemään päivään. Tällä on merkitystä erityisesti lomautusten ajoilta saatavaan työttömyysturvaan, kun korvauksettomien päivien määrä nousee kahdella.

PITKÄN TYÖURAN PERUSTEELLA MAKSETTAVA KOROTETTU PÄIVÄRAHA POISTUU

Nykyisin ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa voi saada korotettuna kahdella eri perusteella: pitkän työuran perusteella ja työ- ja elinkeintoimiston hyväksymän työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Pitkän työuran perusteella korotettua ansiopäivärahaa voi saada enintään 90 päivän ajalta, jos työsuhde on päättynyt tuotannollis-taloudellisilla perusteilla työntekijästä riippumattomilla syillä. Tämän pitkän työuran tehneiden etuuden hallitus haluaa muutosesityksellään poistaa.

Lainmuutoksen myötä korotettua ansiopäivärahaa voisi saada enää vain työllistämistä edistävän palvelun ajalta enintään 200 päivältä.

KOROTETUN ANSIOPÄIVÄRAHAN MÄÄRÄÄ LEIKATAAN

Korotetun ansiopäivärahan laskusääntöä hallitus ehdottaa muutettavaksi siten, että päivärahan määrä alenee. Esimerkiksi 3000 euron kuukausituloilla päivärahan leikkaus olisi hallituksen esityksen mukaan 65 euroa kuukaudessa.

Takaisinottovelvollisuus lyhenee talopuolella, ennen 9kk jatkossa 4kk.Tuotepuolella pysyy edelleen 9kk. Sairaslomat pidentää koeaikaa päivä päivästä. Koeaika pitenee kuuteen kuukauteen tuotepuolella,talopuolella pysyy 4kk.

1.3.2017 Alkava työkokeilu otettiin jälleen puheeksi. Tämä on siis tarkoitettu henkilöille joilla ei ole mitään kokemusta rakennusalasta,ei edes koulutusta. Yrityksessä pitää olla luottamusmies ja hän saa päättää otetaanko kokeilijaa työhön.Jos kokeilija otetaan hänelle pitää osoittaa opas. Kokeilun kesto saa olla enintään 6kk.

Katsauksen jälkeen puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelman joka hyväksyttiin. Myös talousarvio käytiin läpi ja hyväksyttiin.

 

 

Osaston kevätkokous Kangasalan tredulla 25.2.2016

 

 

Kokous pidettiin jo tutuksi tulleen opetusravintola Eveliinassa. Siellä oppilaat tekevät mitä erilaisempia ruokia. Tänään oli tarjolla ankanrintaa.

Aluksi valittiin kokousvirkailijat joissa jatkavat jo hyväksi havaitut tutut miehet : Puheenjohtajaksi Tommi Rönö ja sihteeriksi Petri Haapala.

 

Seuraavaksi Jukka Lindgren piti tilannekatsauksen.Tässä Jukan terveiset :

Kehuttiin oppilaiden tekemää ruokaa. On mukava tulla pitämään katsausta kun tietää kuinka hyvää ruokaa täällä tehdään. Parman tehtaalla pidetty lakko osoittaa hyvää joukkovoimaa vaikkakin sakkoja on todennäköisesti odotettavissa.

Yhteiskuntasopimusta on hierottu.Paikallista sopimista koitetaan välttää. Onko liitolla sen jälkeen enään mitään merkitystä jos työnantaja saa vapaat kädet sopia lomat, työajat,urakat ja palkoista puhumattakaan.

 

Ulkomaalaiset edelleen tuottaa hankaluuksia. Tänne tulijoilla ei aina ole tietoa oikeista palkoista ja työehdoista.

Sopimuskausi päättyyy 29.2 ja uusi kausi tuo mukanaan 0.43 % palkankorotuksen. Tämä siis astuu voimaan 1.3.2016 ja on voimassa vuoden. Muistakaa tarkastaa tilinauhat !

Myös jäsenmaksuissa tapahtuu muutosta. Entisen 1.70 % sijasta sitä lasketaan 1.65 % :iin. Tällä toivotaan olevan vaikutusta jäsentenhankitaan. Tampereen toimiston ovet ovat avoinna enään maanantaisin mutta koputtavalle kyllä avataan.

Liiton jäsenten työttömyysprosentti Hämeessä oli 17,7%. Maalareilla oli 28% ja kivenjalostuspuolella 25%.

 

Kesäpäivät Tampereella lähestyvät. Kova tohina on päällä järjestelyjen suhteen. Luvassa on kilpailuja ainakin karaokessa ja ammunnassa.  Matti Harjuniemi pitää avauspuheen ja karavaanit kokoontuvat Härmälässä. Kesäpäiväpassilla sisään kaikkiin huvilaitteisiin Särkänniemeen. Illalla esiintyy muunmuassa Agents.

Kaupunkisuunnistusta Tammerkosken rannalla. Yhdellä pisteellä on kangasalan osasto esillä.

 

Muistutettiin aluejärjestön edustajakokouksesta 12.3 Lahdessa.

Myös rakennusliiton edunvalvontaristeily on 16.4. Turku- Maarianhamina-Turku.

Kokouksessa palkittiin Raimo Saarinen vapaajäsenyydestä.

Lopuksi puheenjohtaja kiitti osallistujia (17 hlöä) ja päätti kokouksen.

 

 

Osaston syyskokous 20.11.2015

 

Osastomme piti syyskokouksen hyväksi havaitussa paikassa Kangasalan tredussa oppilasravintola Eveliinassa. Oppilaat olivat loihtineet upeita ja maukkaita annoksia. Koska oli kyse juhlavuodesta oli tavoista poiketen myös tarjolla ruokajuomaksi olutta ja kahvin kanssa konjakkia.

 

Uudeksi puhujaksi oli saatu rakennusliiton kakkospuheenjohtaja Kyösti Suokas. Tässä Kyöstin terveiset :

 

Paljon on puhuttu maahanmuuttajista ja terroristijärjestöjen tuhoisista iskuista. Maailman laajuinen tilanne näyttää huolestuttavalta. Turvallisuustilanne oli myös huolestuttava vuonna -45 kun osasto perustettiin. 1960-luvulla ei elintaso kovin suuri ollut,joitakin autoja alkoi näkymään liikenteessä. Joten eteenpäin on menty kovaa vauhtia. !990-luvun lama-aika oli kaikkein haasteellisin.

 

Tällä hetkellä rakennusliiton järjestäytymisaste on maailman korkein. Tulevaisuus näyttää hyvältä.

Nykyinen työehtosopimus on voimassa 29.2.2016 asti. Työmarkkinatilanne on kireä. Hallitus yrittää saada erilaisia heikennyksiä jopa pakkolakien kautta. Tosin monia uhkauksia on peruttu ja tullaan perumaan. Kovinkaan suuria palkankorotuksia ei ole luvassa, isompi asia on ettei näitä heikennyksiä saataisi aikaan. Neuvotteluita on käyty hyvässä hengessä. Toisin on joillakin muilla aloilla.

 

Korvaava työ on edelleen keskusteluissa. Mm. Skanskalla korvaavan työn pilottihanke on onnistunut työnantajan mielestä hyvin. Missään tapauksessa korvaavan työn kohtaa ei tulla allekirjoittamaan sopimukseen. Muutamat yritykset ovat myös huomanneet korvaavan työn turhaksi hankkeeksi.

Seuraavat kesäpäivät 2016 pidetään Tampereella. Suunniteltiin ja tuumailtiin Kangasalan osaston toimintaa tapahtumassa.

 

Käytiin läpi tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa. Rahat on tiukassa ja on pakko supistaa toimintaa. Kehoitettiin kaikkia tarkistamaan tietonsa liiton rekisteristä. Esimerkiksi puhelinnumero olisi tärkeää tarkistaa koska jäsenkirjeitä on pakko vähentää. Myös osaston kotisivuilla olisi hyvä käydä,tiedoitus tulee kohdistumaan yhä enemmän tänne.

Pääosin osaston hallitus pysyy samana,uutena jäsenenä lähtee mukaan Jaakko Kurki.

Lopuksi puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 

 

 

Liiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas.
Hyvää jälkiruokaakin oli.
Kokousväkeä.
Juotavaakin oli.
Tilannekatsaus.
Vapaajäsenyyden ansainnut.
Puheenjohtajan avaus

Kevätkokous 17.2.2015

 

Osastomme kokous oli jo totuttuun tapaan Kangasalan tredulla opetusravintola Eveliinassa.

Oppilaat olivat loihtineet taas upeat annokset. Paikalle oli myös saapunut rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Matti kertoi uudesta isosta keskusjärjestöstä. Jos kaikki menee suunnitellusti niin uuden järjestön perustamiskokous pidetään kesäkuussa 2016. Tätä järjestöä on suunnittelemassa 14 hengen ohjausryhmä missä Mattikin on mukana. Ajatuksena oli että mitä enemmän porukkaa sen enemmän ääntäkin.

Tukilakot olisivat ase pimeille firmoille.

Työnantajapuolelta erillinen komitea olisi halunnut poistaa tukilakot joka ei kuitenkaan astunut voimaan.

Paljon puhuttu korvaava työ on otettu keskusteluun, jotta moinen asia saataisiin poistettua.

Pyritään että korvaava työ perustellusti kiellettäisiin seuraavaan tes-ratkaisuun mukaan.

Alipalkkauksen kriminalisointi = Saataisiin rikoslaissa rangaistavaksi.

Työehtosopimusten vaihtoon saataisiin jokin tolkku.

Helmikuun rakennusalan työttömyys saattaa nousta jopa 25 prosenttiin.

Muistutettiin vielä tulevista liittokokousvaaleista, jossa myös sähköinen äänestys on mahdollista.

Harjuniemi oli tyytyväinen osallistujamäärästä (32 henkilöä) ja kiitti osastoa aktiivisuudesta.

 

Tommi kertoi vielä viime vuoden vuosikertomuksen ja käytiin läpi sääntömääräiset asiat.

Puheenjohtaja kehotti vielä äänestämään osaston jäseniä liittokokousvaaleissa ( Tommi Rönö ja Harri Jouhki)

Lopuksi puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 

 

Ruokaa tulossa.
Tupa täynnä väkeä.
Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Ammattiosaston syyskokous 25.11.2014

 

Osasto 236:n syyskokous oli jälleen hyväksi todetussa Tredun opetusravintola Eveliinassa. Tarjolla oli maukasta lammasta ja hyvää jälkiruokaa.

 

Kokoukseen oli saatu mukaan Jukka Lindgren rakennusliitosta. Tässä Jukan terveiset :

Liittokokousvaalit ovat lähestymässä, toivotaan suurta äänestysprosenttia. Isolla äänestysprosentilla näytämme että ei olla mikään vässykkäliitto vaan haluamme vaikuttaa rakennusalan asioihin. Äänestäjien kesken arvotaan rahapalkinto. 

 

Rakentajien talvipäiviä vietetään 21.-22.3.2015 Tahkolla,Nilsiällä

Hämeessä on tällä hetkellä rakennusalalla 39 ammattiosastoa ja joitakin yhdistymisiä on tulossa lähiaikoina.

Hämeen työttömyys on tällä hetkellä 14,5 % eli koko Suomen keskiarvo. Ikävä kyllä talvea kohti työttömyys on kasvussa.

Suomessa on noin 80 000 jäsentä rakennusliitossa.

Rakentamisen laatua on pidettävä yllä vaikka kiire painaa päälle aina vaan enemmän.

Liiton vastustuksesta huolimatta eläkeuudistus meni läpi. Harva pääsee ehjänä eläkkeelle tällä alalla.

Veteraanit = vapaajäsenyyden saavuttaneet huomio ! Veteraaniloman haku nopeasti tekoon. Hämeessä vielä 24 paikkaa vapaana. Lomat sisältävät täysihoidon ja ovat osallistujille maksuttomia.

 

Seuraavat rakennusliiton kesäpäivät ovat 2016 Tampereella.

Jukan puheiden jälkeen kuultiin ja päätettiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Puheentaja ja hallituksen jäsenet pysyivät ennallaan.

Lopuksi onniteltiin 50 vuotiasta taloudenhoitajaa Jari Luhtalaa kukkasin ja lahjakortein.

 

Kokousväkeä
Puhemies Jukka Lindgren
Taloudenhoitajan Jari Luhtalan kukitus

 

 

Kevätkokous

Osastollamme oli kokous Tredun opetusravintola Eveliinassa.Opiskelijat olivat valmistaneet näyttävän ja maittavan aterian.

Paikalle oli myös saapunut työttömyyskassan etuuskäsittelijä Heli Kinnunen ja Jukka Lindgren rakennusliitosta.

Palkankorotusta on tulossa 12snt/h

Korotettua ansio-osaa voidaan maksaa pitkän työuran perusteella 90 tai 100 päivää. Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta 200 päivää. Työttömyyden alkaessa 20 päivää.

Työssäoloehto väheni 34 viikosta 25 viikkoon28 kk:n aikana. Omavastuu on muuttunut 7 päivästä viiteen arkipäivään.

Jos henkilöllä on työhistoriaa yli 3v ansio-osan enimmäisaika on edelleen 500 pv. Mutta jos alle 3v enimmäisaika on enään 400pv.

Ansio-osaa voidaan vastaavasti vähentää 100pv jos kieltäytyy työllistymistä edistävistä palveluista.

Anomuksien käsittely hoituu viikon sisällä,jopa nopeamminkin.

Uudet työehtosopimukset on hyväksytty,voimaantulo vieä avoin.Todennäköisesti 1.4. Myös sopimuksen voimassaoloaika avoin. Liitto ehdottaa kahta vuotta,työnantajat 3 vuotta.

Itsenäisyyspäivältä maksetaan sairausajan palkka.Jos työterveystarkastus pitää hoitaa omalla ajalla siitä maksetaan 15e/kerta.

Porakoneen tai ruuvinvääntimen tms. käytöstä erillinen korvaus.

Laattamiehille parempaa pölynhallintaa sekä alavarvin teosta eri hinta,eli ei kuulu neliöhintaan.

Nosturikuskeille optisesti hiotut häikäisylasit tarvittaessa.

Työttömyys kasvussa: joulukuussa 15-nyt 27 % Hämeessä.

Puhujilta tuli kehuja osaston aktiivisuudesta ja kokouksen osallistujamäärästä (20 hlöä).

Helin ja Jukan puheiden jälkeen kuultiin viime vuoden vuosikertomus ja hyväksyttiin toiminnantarkastuskertomus.Lopuksi puheenjohtaja kiitti paikalle saapuneita ja lopetti kokouksen 

 

 

Ennen varsinaista kokousta oli ruokailu.Ruoka oli hyvää, josta kiitos PIRKON opiskelijoille.Walleniuksen Ari piti tilanne katsauksen.Ari muistutti uuden TES.sin astuvan voimaan 1,4-13 .Jolloin saadaan1,9% palkankorotus.Korotus koskee käytännön palkkoja ja urakkahintoja.Sopimus päättyy 28,2-2014. Pirkanmaan työtilanne vielä kohtalaisen hyvä.Työttömyys prosentti pirkanmaalla ~16,4% .Kainuun tilanne on pahin ~31%  ja uudellamaalla luku on ~11,3%.

Osaston sihteeri luki vuosikertomuksen ja toiminnantarkastaja antoi oman lausuntonsa.

Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Kahvijonoa ruokailun jälkeen.
Hetki ennenkuin puh.joht. avaa kokouksen.
Toiminnantarkastaja antamassa omaa lausuntoaan.

Osaston syyskokous.

Kokous paikkana oli Tredun opetusravintola Eveliina.Opiskelijat olivat jälleen valmistaneet loistavan menun paikalle saapuneille.Lindgrenin Jukka oli saapunut paikalle pitämään tilannekatsauksen.Yleisesta Jukka mainitsi nuorien työllistyvän heikosti alalle.Opiskelijoita on ,mutta työmaille asti heitä ei tule kovin paljon.Urakkatyön osuutta yritetään kasvattaa, mutta siinäkin on omat vaikeutensa.Työterveyshuollon toimivuus yrityksissä on noin 50% luokkaa.Isoissa yrityksissä toimivuus parempaa ja pienemmissä vaikeaa saada toimimaan.Koskee kaikkia toimialoja.

Maakokouksen tavoitteista Jukka mainitsi esim:3vrk.n sairauspoissaolo ilmoitus ,ilman lääkärintodistusta kaikille.Täysi palkka sairausajalta.Harmaantalouden torjuntaa lisättävä.Vuosiloma lauantait pois ,eli lasketaan vain arkipäivät.Palkankorotus ehdotukset olivat  0.5-0.75€/h.Työvaatepesu työnantajalle.Kulunvalvontaan selkeät säännöt.Työnohjaajille sovittava euromääräinen korvaus.

Liitto ei hyväksy eläkeiän nostoa 63 vuodesta 65 vuoteen.

Hämeen alueella 8538 jäsentä ,joista on tällähetkellä työttömänä 1068.(12.5%).Kokomaan työttömyys prosentti on 13%.Tulevan talven ennuste on noin 25%.Maksetun päivärahan keskiarvo on tällähetkellä 72.97€. Työttömyyskassa toimii hyvin ja työttömyyskorvausrahat saapuvat noin viikon päästä kun on anomuksen vienyt.Hämeen rakentajista on siirtynyt kuluvan vuoden aikana 63 jäsentä YTK.n ("loimaankassa") puolelle ja 35 on palannut rakennusliittoon.Kyseinen asia tarvitsisi saada nopeasti kääntymään toisinpäin.

Jukan tilannekatsauksen jälkeen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion.Pienien tarkistusten jälkeen molemmat päätettiin hyväksyä.

Osaston hallituskin saatiin muodostettua, pienin muutoksin edellis vuoteen verrattuna.

Lopuksi puheenjohtaja kiitti paikalle saapuneita ja lopetti kokouksen.

Kokousväki aloittamassa ruokailua.
Jukka Lindgren pitämässä tilannekatsausta.

Osaston kevät kokous Urku Hotellissa.

Kokous aloitettiin ruokailulla.
Kokousväkeä.
Ari pitämässä tilannekatsausta.
Nina Kreutzman kertomassa maailman asioista.

Syyskokous 28.11.2018

 

Pääsimme aloittamaan kokousta uudella Tredulla, Kangasalla. Oppilaat olivat loihtineet jälleen maittavat ruuat. Tommi aloitti kokouksen ja tilannekatsauksen tuli pitämään Kimmo Palonen. Tässä Kimmon terveiset :

Matti Harjuniemi on ehdolla liittokokousvaaleissa puheenjohtajaksi. Kyösti Suokas jäämässä pois. Kimmo Palonen ehdolla varapuheenjohtajaksi. Eduskuntavaalit tulossa ensi keväänä. Tärkeää olla äänestämässä oikeita henkilöitä. Rajojen aukaisu uhkana tulevaisuudessa. Pakkolakeja yritetty aikaansaada kuluvana vuonna. Kuten myös kikysopimukset,johon rakennusliitto ei lähtenyt mukaan. Lakkovaroituksia annettiin tes- neuvottelujen aikana. Liitto lupasi maksaa jäsenille 100e/pv lakon aikana. Minna Helteen neuvottelut eivät johtaneet mihinkään. Työsulku uhka laitettiin päälle jonka oli määrä alkaa helatorstaina ja joka koskisi vain liiton jäseniä. Uudet neuvottelut aloitettiin jälleen. Taulukkopalkkoihin saatiin korotusta. Sopimus saatiin aikaiseksi. Neuvotteluissa olivat mukana Matti Harjuniemi, Kyösti Suokas ja Kimmo Palonen liiton puolesta.

Toimintasuunnitelma pidetään pääosin ennallaan. Talousarvio on tiukka josta ei ole vara lipsua.

Hallitus pysyi pääosin samanlaisena.

Tommi Rönö jatkaa puheenjohtajan ansiokasta uraansa. Puhetta oli hallituksen nuorentamisesta ja saimmekin sitämyöten kaksi uutta jäsentä hallitukseen.